ECHOES SHADES – FRAGMENTS OF THE BOOK

image003

„Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci”